Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

asylopath
Chce się poczuć w końcu gdzieś dobrze, wiedzieć, że tam pasuje, być częścią czegoś.
Czegokolwiek.
— God, I'm empty.
Reposted fromrawwwr rawwwr viakhal khal
asylopath
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart viakhal khal
asylopath
2544 09d0
Reposted fromzie zie viakhal khal
asylopath
A serce to nie serce
To tylko kawał mięsa
A życie, jakie życie?
Poprzerywana linia na dłoniach
— happysad "Nie ma nieba"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakhal khal
asylopath

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viakhal khal
asylopath
Reposted fromciarka ciarka viafilmowy filmowy
asylopath
3558 74bd 500
having both is:
Reposted fromEmisja Emisja viawez-wyjdz wez-wyjdz
4019 1d5e 500

goddessprogress:

#Adulthood

Reposted fromtron tron viaoutoflove outoflove

August 22 2017

asylopath
2354 ef72
Reposted frompekosia pekosia viaaynis aynis
asylopath
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko viaaynis aynis
8142 4588 500
Reposted fromyaboyizaya yaboyizaya viaaynis aynis
asylopath
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaaynis aynis
asylopath
9950 3c05 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
asylopath
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
asylopath
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak viaoutoflove outoflove
asylopath
Ciągle mnie pytano o faceta. A kto by ze mną wytrzymał ?
— "Alkohol, prochy i ja"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie vianiskowo niskowo
asylopath
7067 dc8b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaczoo czoo
asylopath
asylopath
asylopath
7128 e05e 500
Reposted fromjustsomekat justsomekat viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl