Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

mentallyillfuck:

Am I cute? No. But do I have a nice personality? Also no

Reposted fromLittleJack LittleJack
2630 1a9e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
asylopath
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluejane bluejane
asylopath
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaMissMurder MissMurder
asylopath
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMissMurder MissMurder
asylopath
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMissMurder MissMurder
asylopath
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaMissMurder MissMurder
2625 9c6b

the-hatefuleight:

“…Why the fuck did you do that!”

Pulp Fiction (1994), Dir. Quentin Tarantino

Reposted fromLittleJack LittleJack
2623 1258 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
asylopath
Nie chcę romantycznej miłości z pocałunkami na ulicy, chwaleniem się uczuciem całemu światu. Chcę po prostu chodzić z Tobą po mieście za rękę, palić z Tobą fajki, śmiać się z głupot, pić razem wódkę, jarać blanty i robić Ci kanapki. Chcę zrozumienia, szczerości i trochę chorego dystansu, żeby to co nas łączy wzbudzało takie same emocje zawsze jak na samym początku. Pijmy z jednego kubka. Zbierajmy drobne na fajki. Nie przesadzajmy.
Reposted frompoppyseed poppyseed viaMissMurder MissMurder
7645 93e2 500

💎

Reposted fromKiro Kiro viaMissMurder MissMurder
asylopath
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viaMissMurder MissMurder
asylopath
8719 429d 500
Reposted fromfoods foods viaskrzacik skrzacik
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viashillenya shillenya
2933 8b7a 500
Reposted fromfreakish freakish viashillenya shillenya
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viabluejane bluejane
asylopath
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnataliablus nataliablus viaaynis aynis
asylopath
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl