Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaskrzacik skrzacik
5692 3217 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaynis aynis
8625 5499 500
Reposted fromrol rol viaPinkpills Pinkpills
8473 4039
Reposted fromonlyman onlyman viaskrzacik skrzacik
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaskrzacik skrzacik
2766 46ca 500
Reposted fromaggape aggape vianieobecnosc nieobecnosc
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Poznałam Ciebie, a moje serce przestało się wreszcie chować za mostkiem. Wyrywa się, kiedy Cię widzi, a kiedy Cię nie ma, wierci się niespokojnie. Tylko w obecności Twojego serca się uśmiecha.
— C. Nieszyn Jasińska
Reposted fromlovvie lovvie vianieobecnosc nieobecnosc
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
-Trzy miesiące temu powiedziałbym, że jeżeli kogoś szczerze kochasz, musisz pozwolić mu odejść. Ale teraz patrzę na ciebie[...] i widzę, jak głęboko się myliłem. Jeżeli kogoś naprawdę kochasz, musisz zrobić wszystko, żeby go zatrzymać.
— Jodi Picoult / szkoda, że już nie o nas...ale dziękuję jak Ty za tę miłość...19/.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianieobecnosc nieobecnosc

April 20 2018

3467 4f59
1281 8164 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viadesperateee desperateee
Reposted fromFlau Flau viaxanth xanth
6215 66da 500
Reposted fromtichga tichga viacoloredgrayscale coloredgrayscale
Reposted fromshakeme shakeme viacoloredgrayscale coloredgrayscale
Czasami trzeba się zmienić, aby pozostać wiernym sobie.
— Newman
Reposted fromavooid avooid viacatchdimoment catchdimoment
5726 1414
Doświadczenie uczy.
Wielkie słowa bez czynów nie mają sensu
Reposted frommysoul mysoul viacatchdimoment catchdimoment
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl