Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

asylopath
2138 663c 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viakhal khal
asylopath
2944 f215
Reposted fromoutline outline viakhal khal
asylopath
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viakhal khal
asylopath
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— Yellowcard
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viakhal khal
asylopath
1873 15c7
Reposted fromremeeember remeeember viakhal khal
asylopath
asylopath
9460 e721 500
Reposted fromgreensky greensky vianiskowo niskowo
asylopath
1931 a131 500
Reposted fromfungi fungi vianiskowo niskowo
0415 de5f 500


Reposted fromkvaughn kvaughn vianiskowo niskowo
asylopath
3452 6e08
Reposted fromrisky risky vianiskowo niskowo
asylopath
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
asylopath
7321 9e8f
Reposted fromsassenach sassenach vianiskowo niskowo
asylopath
0479 50d2 500
Reposted fromcukierky cukierky vianiskowo niskowo
asylopath
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul vianiskowo niskowo
asylopath
8452 5202 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
asylopath
asylopath
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vianiskowo niskowo

July 26 2017

asylopath
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viaoutoflove outoflove
asylopath

- To niezgodne z naturą, żeby kobiety walczyły.
- To niezgodne z naturą, żeby człowiek był równie głupi, jak wysoki, a jednak proszę, stoisz tutaj.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl