Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2016

asylopath
7239 e292 500
Reposted fromrudagu rudagu vianiskowo niskowo
asylopath
Na środkach przeciwbólowych,
na środkach antyalergicznych,
na środkach antydepresyjnych,
na środkach uspokajających,
na środkach nasennych,
na środkach antykoncepcyjnych

jakoś dożyjemy śmierci,
jakoś doczekamy śmierci.
— Towary Zastępcze - Środki
Reposted frombroszka broszka vianiskowo niskowo
asylopath
Miłość umiera czasami z powodu niepewności - moja umarła za sprawą pewności.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
asylopath
grafika aesthetic, beauty, and flowers
Reposted fromweightless weightless vianiskowo niskowo
asylopath
Łatwiej się z kimś przespać niż komuś szczerze powiedzieć, co ma się w sercu.
— Tomasz Wasilewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
asylopath
asylopath
asylopath
Literaturę, rzecz jasna, wymyślili mężczyźni. Głównie dlatego, że umiejętność ubierania w słowa bardzo pomaga w rozbieraniu kobiet.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex vianiskowo niskowo
asylopath
5972 dc19
Reposted fromfelicka felicka viaMissMurder MissMurder
asylopath
Reposted fromweightless weightless viaMissMurder MissMurder
asylopath
MAM OCHOTĘ ZWINĄĆ SIĘ W KŁĘBEK I WYBUCHNĄĆ PŁACZEM. PO PROSTU ZALAĆ SIĘ ŁZAMI... NIESTETY NAWET DO TEGO NIE JESTEM ZDOLNA.
— Annie
Reposted fromMissMurder MissMurder
asylopath
7239 e292 500
Reposted fromrudagu rudagu vianiskowo niskowo
asylopath
Reposted frompannakojot pannakojot vianiskowo niskowo
asylopath
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viaaynis aynis
asylopath
Reposted fromweightless weightless vianiskowo niskowo
asylopath

Kocham cię jeszcze.

Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć, lecz ja nie żądam nic, nawet pamięci.

— Przerwa-Tetmajer
Reposted fromScarlettee Scarlettee vianiskowo niskowo
asylopath
Miłość umiera czasami z powodu niepewności - moja umarła za sprawą pewności.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
asylopath
Nie oddawaj innym pilota do swoich emocji.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
asylopath
Łatwiej się z kimś przespać niż komuś szczerze powiedzieć, co ma się w sercu.
— Tomasz Wasilewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
asylopath
0522 b891
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl