Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2016

asylopath
4809 a472
asylopath
7645 4650 500
Reposted fromMamba Mamba viapsychoviolet psychoviolet
asylopath
Nie życz mi ani dobrych snów, ani kolorowych, ani słodkich i pięknych, po prostu mi się przyśnij.
— Piotr Adamczyk
asylopath
5176 4fbf 500
Reposted frombestform bestform viasloncepoburzy sloncepoburzy
asylopath
6563 446d
asylopath
7904 a45c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasloncepoburzy sloncepoburzy
asylopath
Czy ludzie w ogóle spodziewają się, że się w kimś zakochają?
Myślę, że to po prostu się dzieje.
— Elle Kennedy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasloncepoburzy sloncepoburzy
asylopath
Zerwałeś mnie jak plaster. Jednym ruchem usunąłeś mnie ze swojego życia.
asylopath
Reposted fromherrkammer herrkammer viairmelin irmelin
asylopath
Reposted fromdepobru depobru vianosmile nosmile
asylopath
6100 be09
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianosmile nosmile
asylopath
9484 3f17 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel vianosmile nosmile
asylopath
2109 fbc8
Reposted fromstroschek stroschek viaaynis aynis
asylopath
2192 7faf 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viairmelin irmelin
asylopath
9549 75db 500
David Mould
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
asylopath
2011 291b
Reposted fromzelka zelka viairmelin irmelin
asylopath

Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby.

— Kundera i "Nieznośna lekkość bytu" ponownie
Reposted fromzelka zelka viairmelin irmelin
asylopath

Ja się nie mogę, stawszy się żywiołem

Wiecznym mych ogniów, rozsypać popiołem.

— J.A.Morsztyn "Do trupa"
Reposted fromzelka zelka viairmelin irmelin
5418 beda 500

Anton Marrast -(Grape Frogg), Visitor.

Reposted fromimageaddiction imageaddiction viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl