Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

asylopath

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaaynis aynis
asylopath
6694 1531
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaaynis aynis
asylopath
Reposted fromsummerstar summerstar viaaynis aynis
asylopath
6314 6fc4
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viaaynis aynis
asylopath
9574 cdec
w sedno
Reposted fromwcalezenie wcalezenie viaaynis aynis
asylopath
4640 7791 500
Reposted fromlyder lyder viaaynis aynis
asylopath
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaaynis aynis
asylopath
1644 4421 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaaynis aynis
asylopath
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaynis aynis
asylopath
Reposted fromFlau Flau viaaynis aynis
8800 f666 500

little-inkstone:

serotnin:

bye

and he’s still choosing to sleep, that’s my kind of dog

asylopath
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna viaaynis aynis
asylopath
0523 f0b1 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaaynis aynis
asylopath
0466 71cc
Reposted frompepperpot pepperpot viaaynis aynis
asylopath
Reposted fromFlau Flau viaaynis aynis
asylopath
asylopath
 Może i od palenia papierosów się umiera.  Może  Ale dzięki nim da się żyć.
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viadiscombobulated discombobulated
asylopath
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
asylopath
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viairmelin irmelin
asylopath
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl