Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2017

asylopath
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch, zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to, owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
asylopath
8135 7c81
Reposted fromidu idu viaMissMurder MissMurder
asylopath
9724 80da
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMissMurder MissMurder
asylopath
Byłam emocjonalną debilką. Wykopywałam, wypychałam i wyrzucałam innych ze swojego życia, żeby nie mogli mnie zranić.
— Tarryn Fisher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder
asylopath
5319 693c
Reposted fromannawanna annawanna viaMissMurder MissMurder
asylopath
Czuję wewnętrzną pustkę. Rozdarcie pomiędzy tym jak było, a jak jest. Bo coś się nie zgadza, coś nie pasuje. Czegoś brakuje.
— ifyouleave
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaMissMurder MissMurder
asylopath
Gdy jesteś dopiero co pełnoletni, przebiegasz przez ulicę na czerwonym, bo jesteś pewien, że to nadjeżdżający samochód rozbije się o ciebie, że chodnik z perspektywy siódmego piętra jest gumowy, że każdy wypity alkohol w twoim organizmie zamienia się w wodę, że możesz przyjąć więcej związków chemicznych niż szklarnia, bo twój mózg jest kuloodporny i nieprzerwanie stabilny.
Nic nas nie rozkruszy. Mamy po osiemnaście lat i moglibyśmy jeść szkło bez kaleczenia ust, pić kwas, wyskakiwać z okna tylko po to, aby wzbić się do lotu.
— Jakub Żulczyk
asylopath
Jesteś warta miłości. Oni po prostu nie są do niej zdolni.
— Tarryn Fisher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder
asylopath
9149 d653 500
Reposted frommentality mentality viaMissMurder MissMurder
4913 7253 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaMissMurder MissMurder
asylopath
asylopath
Dzień jak co dzień
I znów się najebałem
— CHWYTAK. " Wjebię jej "
Reposted fromreksi0 reksi0 viaMissMurder MissMurder
asylopath
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— M.Kundera 'Nieznośna lekkość bytu'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaMissMurder MissMurder
asylopath
8855 b77b
Reposted fromidzsobie idzsobie viaMissMurder MissMurder
asylopath
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viaMissMurder MissMurder
asylopath
2544 49a6 500
Reposted frombutterbeer butterbeer viaMissMurder MissMurder
asylopath

jakbym miał trochę forsy
kupiłbym sobie Nowy York

a tak?
nowy dzień
przynosi stare świństwa

żyć nie umiem
umrzeć się boję

stać mnie najwyżej na bilet do kina

— Sadurski
Reposted from61sekund 61sekund viaMissMurder MissMurder
asylopath
5148 f46e 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaMissMurder MissMurder
asylopath
6518 d009
Reposted fromoll oll viaMissMurder MissMurder
asylopath
0371 7047
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl