Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

7352 d8fd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapsychoviolet psychoviolet
1336 e51e
Reposted fromLotte Lotte viapsychoviolet psychoviolet
7666 fd09 500
Reposted fromerial erial viapsychoviolet psychoviolet
7664 1beb 500
Reposted fromerial erial viapsychoviolet psychoviolet
7308 d0f0 500
i odległość
A girl should be two things: who and what she wants.
— Coco Chanel, The Gospel According to Coco Chanel: Life Lessons from the World’s Most Elegant Woman (via h-o-r-n-g-r-y)
7035 f030 500
Kraków. Lata 90-te, Teatr Słowackiego
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaskrzacik skrzacik
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaskrzacik skrzacik
- Wiecie, próbuję zamieszać mu w głowie, ale nic mi z tego nie wchodzi.
- To może spróbuj mieszać w drugą stronę.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
" Sometimes we need to stop analyzing the past, stop planning the future, stop figuring out precisely how we feel, stop deciding exactly what we want, and just see what happens. "
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxannabelle xannabelle
Ilu masz znajomych na Facebooku ? 300/400/500 ? Na ilu możesz polegać ? Ilu masz prawdziwych przyjaciół ? Ile wskoczy za Tobą w ogień ? Dla ilu osób jesteś gdy to oni mają problemy?  A Ty jak masz problem ?  No właśnie..
Może mam dopiero dwadzieścia kilka lat, ale już wiem, że prawdziwych przyjaciół nie poznaje się w biedzie, jak mówi to przysłowie, którymi tak często powtarzamy..
Prawdziwy przyjaciel ? To jest ktoś kto bezinteresownie pomoga, nie wypominająć w przyszłości : " Ej ziomuś, pamiętaj ja Ci pomogłem " 
W sumie XXI w. cieżko o dobrą, prawdziwą relację.  O coś prawdziwego. Prawdziwa jest jedynie CHYBA zazdrość.
                                                       chyba......


— to tylko moje zdanie.
2804 7cd4
Reposted fromniewychowana niewychowana viaxannabelle xannabelle
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 vianiskowo niskowo
4674 fc83 500
Reposted fromverronique verronique vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl