Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

8659 5caf 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialaters laters
8920 0d54 500
Reposted fromerial erial vialaters laters
9441 a63d
Reposted fromNajada Najada vialaters laters
8887 996a
Alejandro Quincoces, Noche verde en New York (Green night in New York)
Reposted fromNajada Najada vialaters laters
9071 33df 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaters laters
0593 bf85 500
Reposted fromviolethill violethill vialaters laters
Cuda zdarzają się tym, którzy ich poszukują, narażając się na porażkę. Zdarzają się tym, którzy całkowicie zatracają się w walce o dokonanie niemożliwego.
— Mark Helprin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaters laters
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack vialaters laters
Zawsze bądź ostrożny, jeżeli chodzi o plotki na temat kobiety. Przeważnie pochodzą od mężczyzny, który nie może jej mieć, lub kobiety, która nie może z nią konkurować.
Reposted fromcel cel vialaters laters
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund vialaters laters
4531 6fb4 500

qpulm:

Voyage in Time (Andrei Tarkovsky, 1983)

Reposted fromLittleJack LittleJack vialaters laters
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialaters laters
Reposted fromworst-case worst-case vialaters laters
Reposted fromworst-case worst-case vialaters laters
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabluejane bluejane
9496 bed8 500
2297 438b
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo vianiskowo niskowo
Samobójcom się nie przerywa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted frombasoerxia basoerxia vianiskowo niskowo
9022 2866
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly vianiskowo niskowo
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stachura, Dzienniki
Reposted fromlappelduvide lappelduvide viabluejane bluejane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl