Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

0142 c3db 500
Reposted fromcheekyleprechaun cheekyleprechaun viairmelin irmelin
9048 ae0b 500
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
...no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaaynis aynis
5511 69f6
Reposted fromidiod idiod viabluejane bluejane
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaynis aynis
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
9882 0412 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
9560 b70d 500
Reposted fromcambellschicken cambellschicken viaaynis aynis
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viaaynis aynis
1025 0990
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaaynis aynis
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaynis aynis
3774 4515 500
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viaoutoflove outoflove
6068 5eaa
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl