Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

9142 3c41
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
2988 0c80 500
Reposted fromsunlight sunlight vianieobecnosc nieobecnosc
8480 45e9
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
San francisco Paris Tokyo Los angeles Hong kong Rio de janeiro New york city

What the city is missing: Thierry Cohen photographs cityscapes and then photographs deserts at night, combing the two to show us what our cities would look like with the lights off. The stars are not enhanced, they are actual photos from relative latitudes that would expose the same starry sky view if it weren’t for light pollution.

- Normalny Polak przynajmniej raz w życiu myśli o emigracji.

- Normalny Polak, proszę pana, myśli o emigracji przynajmniej raz w tygodniu. Moim zdaniem jak najczęstsze myślenie o emigracji jest kryterium i normalności, i polskości. Ale ja nie jestem normalny Polak, pomiędzy mną a Polską wyraźna, bardzo wyraźna granica biegnie.

- Granica ognia?

- Skąd! Granica śmiechu. Niektórzy mówią wprawdzie, że to jest granica pogardy, że rzeka plwociny nią płynie.

Marsz Polonia, Jerzy Pilch

Reposted fromjojinthesun jojinthesun vianieobecnosc nieobecnosc
A może ja bym chciała teraz łapać tornada gdzieś w Teksasie?
— w jasnoniebieskiej sukience w małe kwiatki i boso?
Reposted fromrawwwr rawwwr vianieobecnosc nieobecnosc
Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.
— Anna Kamieńska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianieobecnosc nieobecnosc
Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w Sieci"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
tak naprawdę?
żyję dla tych paru marnych chwil, kiedy ktoś mi mówi w oczy:
-kurwa jak to dobrze, że jesteś.
Reposted fromnotthesame notthesame vianieobecnosc nieobecnosc
6197 e379
Reposted fromsosna sosna vianieobecnosc nieobecnosc
4206 c141 500

Michele Maglio (Mic Photo) - Dream or Nightmare
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/08/michele-maglio-mic-photo-dream-or-nightmare/

Reposted fromcuty cuty vianieobecnosc nieobecnosc
4798 1866 500
Jarosław Borszewicz
2161 567a
Reposted frompulperybka pulperybka vianieobecnosc nieobecnosc
8056 6e6e
0609 b74f
Reposted fromohshit ohshit vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl