Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

0706 5ce4 500
Reposted fromkabu kabu viaaynis aynis
6685 c1a7 500
Reposted from10k-saints 10k-saints viaaynis aynis
1564 2d31 500
Reposted fromMiziou Miziou viaaynis aynis
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vianieobecnosc nieobecnosc
2414 db15
Reposted fromfriends friends vianieobecnosc nieobecnosc
4081 35af 500
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
6358 d7cc 500
8038 ebf2
Reposted fromstylte stylte vianiskowo niskowo
2203 8b8a
Reposted fromhagis hagis vianiskowo niskowo
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M vianietutejsza nietutejsza
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam".
— Adam Woronowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianietutejsza nietutejsza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl