Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

Chodź pod kołdrę, schowamy się przed całym światem.
Reposted fromautunno autunno viapsycha psycha
Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą
— (via ofensywnie)
Reposted fromdivi divi viapsycha psycha
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
I can’t think of anything but nights with you.
Zelda Fitzgerald to F. Scott Fitzgerald, 1919  (via thecityofdreaming)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaPinkpills Pinkpills
Reposted fromFlau Flau vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted fromFlau Flau vianieobecnosc nieobecnosc
Jest to tak prawdziwe, że rzadko zwierzamy się ludziom lepszym od nas. Unikamy raczej ich towarzystwa. Na odwrót, najczęściej spowiadamy się przed tymi, którzy są do nas podobni i mają te same wady. Nie pragniemy się poprawić ani stać się lepszymi: wpierw musiałyby zostać osądzone nasze słabości. Chcemy tylko, żeby nas żałowano i zachęcano do kroczenia naszą drogą. Słowem, chcemy jednocześnie nie być winni i nie czynić wysiłku, żeby się oczyścić. Nie mamy ani dość cynizmu, ani dość cnoty. Ani energii zła, ani dobra.
— Albert Camus - "Upadek"
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vianieobecnosc nieobecnosc
1870 4838 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
0512 97c4 500
Reposted fromdzony dzony vianieobecnosc nieobecnosc

July 28 2018

Reposted fromharmony harmony vialovesweets lovesweets
To normalne, że martwisz się o ludzi na których Ci zależy. Masz kawałek mojego serca, nigdy Cię nie zostawię.
— O.
4656 ab34
Reposted fromEtnigos Etnigos viatimetobegin timetobegin
0077 4866 500
Reposted fromlaluna laluna viatimetobegin timetobegin
5098 8771
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatimetobegin timetobegin
Ale być może na tym polega miłość - na byciu odważnym, choć zna się ból łamanego serca.
— Blair Holden
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapsycha psycha
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viatimetobegin timetobegin
8791 6676 500

chloeclaire:

I wanted a Kit-Kat I don’t think this is right

Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viatimetobegin timetobegin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...